OSBD Správa

Vzduchotechnika

Čištění a dezinfekce ventilačního odtahového potrubí v bytových domech dle ČSN EN 15780.

 

Před samotnou realizací provádíme kamerovou a vizuální kontrolu. Dle rozsahu znečištění vyhotovíme cenovou nabídku.

 

V páteřním potrubí se nacházejí silné prachové nánosy, uhynulá zvířata, mastnoty z vaření atd. Vyčištěním a dezinfekcí předejdete různým onemocněním dýchacích cest a možnosti vzniku požáru. A v neposlední řadě se výrazně zvýší odtah par z koupelen, wc a kuchyní.

Cena za kamerovou kontrolu činí 2500,-Kč vč. DPH za jedno ventilační potrubí.